Njoftim për të gjithë anëtarët e Komitetit Drejtues Kombëtar

Njoftim për të gjithë anëtarët e Komitetit Drejtues Kombëtar

Të gjithë anëtarët e Komitetit Drejtues Kombëtar, që dëshirojnë të paraqesin amendime apo shtesa në dokumentin e “5 prioriteteve” dhe në Draft-Statutin, t’i paraqesin ato me shkrim në adresën e email: ehaxhinasto@yahoo.com ose në adresën e email: info@partiaelirisë.al deri ditën e mërkurë, datë 24 prill 2024, ora 23:00.

Gjithashtu të gjithë anëtarët e KDK që dëshirojnë të kandidojnë në Konventën Kombëtare për postet e:

President i Partisë së Lirisë

ZëvendësPresident i Partisë së Lirisë

janë të lutur të paraqesin me shkrim kërkesën e tyre dhe një CV pranë Departamentit të Organizimit në selinë e Partisë së Lirisë, deri ditën e mërkurë, datë 24 prill 2024, ora 23:00.

Ju faleminderit!