Shqipëria po përjeton akoma një tranzicion ekonomiko-social të tejzgjatur ndërkohë që po përballet me sfidat e vështira për rritje ekonomike dinamike dhe gjithëpërfshirëse; për reduktimin e pabarazisë dhe varfërisë; si dhe me sfidën e madhe të zhvillimit ekonomik dhe social të qëndrueshëm ku të gjithë të kenë shansin për një jetë më të mirë në vendin tonë.

Shqipëria po përjeton akoma një tranzicion ekonomiko-social të tejzgjatur ndërkohë që po përballet me sfidat e vështira për rritje ekonomike dinamike dhe gjithëpërfshirëse; për reduktimin e pabarazisë dhe varfërisë; si dhe me sfidën e madhe të zhvillimit ekonomik dhe social të qëndrueshëm ku të gjithë të kenë shansin për një jetë më të mirë në vendin tonë.

Lajmet e Fundit

Lajmet e Fundit

Partia e Lirisë është e hapur për çdo kontribut të faktorëve politikë, akademikë, të shoqërisë civile,

të cilët ndihmojnë në përshpejtimin e realizimit të misionit për integrimin e Shqipërisë në Evropë.

Partia e Lirisë është e hapur për çdo kontribut të faktorëve politikë, akademikë, të shoqërisë civile, të cilët ndihmojnë në përshpejtimin e realizimit të misionit për integrimin e Shqipërisë në Evropë.