Prononcim per shtyp nga LEVIZJA PER TE DREJTAT DHE LIRITE E NJERIUT

Prononcim per shtyp nga LEVIZJA PER TE DREJTAT DHE LIRITE E NJERIUT

Prononcim per shtyp nga LEVIZJA PER TE DREJTAT DHE LIRITE E NJERIUT Ne emer te “Levizjes per te Drejtat dhe Lirite e Njeriut”(LDLNJ)pershendes vendimin e Konventes Kombetare te Levizjes Socialiste per Integrim per te realizuar bashkeqeverisjen e kesaj force politike me koalicionin fitues te zgjedhjeve te 28 qershorit te udhehequr nga Partia Demokratike .
Ne mbeshtesim idene se synimet madhore te kesaj qeverisje per :
-Integrimin e vendit ne Bashkimin Europian
-perballimin e krizes ekonomike globale
-ruajtjen e stabilitetit te vendit
dhe vazhdimin e reformave ne sektoret kyc te vendit jane ne perputhje te plote me deshiren e cdo shtetasi shqiptar.
Levizja per te drejtat dhe lirite e njeriut si pjesetare e koalicionit Alenca Socialiste per Integrim rikonfirmon besimin se realizimi i prioriteteve thelbesore te programit  te kesaj qeverie te ingrimit do te ndikoje ne rritjen e standarteve ne fushen e lirive dhe te drejtave te njeriut te minoriteteve dhe te grupeve ne nevojeku ne vecojme vizionin per te realizuar te drejten per punesimper arsimimper strehim barazi gjinoreper statusin dhe kuadrin ligjor te minoriteteveper strategjine kombetare te rromeveper te realizuar mbi te gjitha  deshiren e cdo shtetasi shqiptar per te qene i lire dhe i barabarte me cdo qytetar te vendeve te Bashkimit Europian.
Ne zgjedhjet e 28 qershorit LDLNJ-ja si pjese e koalicionit Aleanca Socialite per Integrimu cenua rendesidomos ne procesin e numerimit te votave duke rikonfirmuar kontestimin tone se kodi zgjedhor i perdorur ishte i padrejte tendecioz per nje gare te pabarabarte elektorale prandaj ai domosdoshmerisht duhet ndryshuar .
Njeherazine shpresojmeqe klimakoherenca e bashkimit te forcave politike ne kete bashkeqeverisje do te sherbeje pozitivisht ne kryerjen e reformave te domosdoshme qe krijojne mundesi per zbatimin e prioriteteve qe LDLNJ-ja si force politike ka ne fushen e te drejtave dhe lirive themelore te njeriut dhe te minoriteteve si kusht kryesor per integrimin e Shqiperise ne BE.
Ne si pjese e koalicionit para dhe pas zgjedhor me LSI-ne rikonfirmojme qendrimin tone se do te mbeshtesim fuqimisht dhe do te kontriubojme me mundesite tona ne mbarevajtjen e kesaj qeverisjeje ne dobi te interesave te qytetareve te ketij vendi .
 
                                                                               LIGORAQ KARAMELO
                                                                                       Kryetar I LDLNJ 0x323030392d30372d3039 23:15)