Shpallja e rezultateve të votimit për anëtarët e Komitetit Drejtues Kombëtar të Partisë së Lirisë

Shpallja e rezultateve të votimit për anëtarët e Komitetit Drejtues Kombëtar të Partisë së Lirisë

Mirëmbrëma të gjithëve!

Votimet për Kryetarin e Partisë së Lirisë dhe anëtarët e Komitetit Drejtues Kombëtar, u hapën në orën 12:55 dhe u mbyllën në orën 18:15. Votimet u kryen në përputhje të plotë me normat e Statutit dhe me vendimet e Komisionit të Zgjedhjeve të Partisë së Lirisë.
Gjatë procesit të votimit nuk u konstatua asnjë parregullsi dhe procesi u mbyll pasi votoi edhe delegati më i fundit.
Komisioni i Zgjedhjeve të Partisë së Lirisë ka përfunduar edhe verifikimin e respektimit të barazisë gjinore dhe përfaqësimit të të rinjve, sipas proporcioneve të parashikuara në Statut.
Në votim kanë marrë pjesë 722 delegatë.
Në votimin për Kryetarin e Partisë së Lirisë, morën pjesë 722 delegatë, nga të cilët 719 votuan pro kandidatit për Kryetar të Partisë së Lirisë, Z. Ilir Metaj dhe 3 delegatë votuan kundër.
Nga rezultati, Komisioni i Zgjedhjeve të Partisë së Lirisë, shpall fitues për postin e Kryetarit të Partisë, Z. Ilir Metaj.
Në votimin për anëtarë të Komitetit Drejtues Kombëtar, morën pjesë 722 delegatë dhe pas verifikimit dhe llogaritjes së rezultateve, në përputhje me vendimin e Konventës, u zgjodhën 236 anëtarë të Komitetit Drejtues Kombëtar, numër të cilit i shtohen edhe 5 anëtarë, të cilët janë pa votim (ex-officio), ku përfshihen 4 deputetët e Partisë së Lirisë dhe Kryetarja e Lëvizjes Rinore për Integrim. Lista e plotë emërore e anëtarëve të Komitetit Drejtues Kombëtar, të zgjedhur sot nga Konventa Kombëtare është si vijon:

 

I urojmë suksese Kryetarit të ri të sapozgjedhur, Z. Ilir Metaj dhe anëtarëve të Komitetit Drejtues Kombëtar.
Në përfundim, një falenderim i veçantë, i shkon delegatëve të Konventës Kombëtare nga e gjithë Shqipëria për gatishmërinë e treguar në një process relativisht të gjatë, për shkak të numrit të lartë të kandidatëve për anëtarë të Komitetit Drejtues Kombëtar. Gjithashtu, dëshiroj shumë sinqerisht të falenderoj mediat për pasqyrimin me përkushtim dhe transparencë të punimeve të Konventës dhe procesit të votimit.

Faleminderit

Rezultatet e Votimit (Shkarko PDF)