Brunilda Paskali

Brunilda Paskali

” Brunilda Paskali Antare kryesisë dhe komitetit drejtues së LSI-së.Pronare dhe administratore e WISDOM. Diplomuar në arte në Universitetin e Norwich ne Vermont. Studime pasuniversitare për kursem në “International Relations and Diplomacy”. Mësuese Anglishteje si nje gjuhë të parë udhëheqëse dhe përkthyese e gjuhës Angleze. 0x303030302d30302d3030 Antaret e Kryesise brunilda.JPG Qx9evJoEqi8 Brunilda Paskali Mësuese Anglishteje Antare kryesisë dhe komitetit drejtues së LSI-së. Pronare dhe administratore e WISDOM”