Selami dhe Pesha mbajnë premtimet në lagjen e Burgut të Ri

Selami dhe Pesha mbajnë premtimet në lagjen e Burgut të Ri

Selami dhe Pesha mbajnë premtimet në lagjen e Burgut të Ri 0x323030392d30352d3135 FOTO Selami Pesha te rruga.JPG 8:50)