LSI kërkon shtimin e masave për konstatimin e virusit të gripit të shpendëve në Shqipëri

LSI kërkon shtimin e masave për konstatimin e virusit të gripit të shpendëve në Shqipëri

” LSI kërkon shtimin e masave për konstatimin e virusit të gripit të shpendëve në Shqipëri Ne kemi pasur shqetësim për këtë problem muaj më parë duke thënë se bëhet fjalë për një emergjencë madhore të karakterit botëror. Kemi kërkuar me insistim që niveli i trajtimit të kësaj emergjence të ishte në nivelet më të larta shtetërore. Pavarsisht nga vonesat e fillimit për të institucionalizuar bashkëpunimin dhe për të vënë në rrugë të qartë edhe bashkërëndimin e informacionit gjithësesi ka pasur interes të shprehur të strukturave shtetërore shqiptare për të trajtuar këtë problem.

Jemi para një fakti kokret ku ky konstatim është prezent edhe në Shqipëri dhe do të thosha që nuk është moment për ta përjetuar me panik këtë çështje por është vendi për ta përjetuar në mënyrë racionale dhe në mënyrë sa më konstruktive këtë situatë. Qëndroj në këtë çështje sepse përjetimi në panik jo vetëm nga strukturat shtetërore por edhe nga qytetarët të cilët janë pjesa kryesore e trajtimit të saj do të thoshte dalje të  kësaj situate jashtë kontrollit pa asnjë kuptim dhe pa pasur arsye që të kemi një panik i tillë.  

Së pari nuk duhet të konsideruar që kjo është një çështje rastësore e disa rasteve që shikohen të shkëputura por kjo është një emergjencë botërore. Ku këtë konstatim dhe këtë vlerësim të padiskutuar nuk e bëjnë strukturat shqiptare shëndetësore por e bënë Organizata Botrore e Shëndetësisë dhe dimë se ky shqetësim është edhe në vëmendjen të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Pra është një emergjencë botërore që lëviz nga kufijtë e Kinës dhe deri në ekstremet e Evropës. Si e tillë koordinimi kryesor nuk është më vetëm me strukturat shtetërore por duhet koordinuar gjerësisht me opinionin publik për përballimin e situatës nëpërmjet një informimi të gjerë të qytetarëve dhe në veçanti me ato zona që kanë interes të drejtëpërdrejt për këtë çështje.  Fakti i konstatimit të kësaj emergjence në një shpend shtëpiak duhet të ngrejë më tepër masat e sigurisë për këtë fenomen sepse do të ishte një trajtim ndryshe po të ishte vërejtur në një shpend shtegtar. Pra do të thotë që strukturat shtetërore duhet të amplifikojnë masat e survejansës duke përpunuar në shumë forma të larmishme të informimit të publikut i cili të bëhet aktiv për konstatimet e fakteve qoftë edhe të një niveli në dukje të pa rëndësishme. Në mënyrë absolute patneriteti në Organizatën Botrore të Shëndetësis ku para së gjithash ka të bëjë me shëndetin e njerëzve duhet të jetë në mënyrë të vazhdueshëm dhe për herë transparent në sytë e publikut. Gjithashtu të dy institucionet themelore kombëtare që kanë nivelin më të lartë të ekspertizës si Instituti i Shëndetit Publik dhe Instituti i Kërkimeve Veterinare duhet të këtë një bashkërendim dhe efikasitet të jashtëzakonshëm sepse në situata të tilla nuk ka të parë dhe të dytë por ka një bashkëpunim efikas si një skuadër. Gjithashtu publiku duhet të mbahet me një informacion të vazhdueshëm pa komplekse dhe pa merakun se mos informimi i tepërt na bën dëm. Informimi i tepërt dhe informimi i bollshëm nuk janë kurrë dëm sepse patnerët kryesor për përballimin e emergjencave të tilla  mbrohen vetëm kur opinioni publik bëhet patner për këtë çështje. Një tjetër element i rëndësishëm është trajtimi i kësaj emergjence edhe në planin e peshës që ka në të ushqyerit të popullatës dhe peshës së saj në biznes. Këto produkte nuk janë periferike në ushqimin e populates por kanë një pjesë të rëndësishme në nivelin e të ushqyerit të popullatës dhe si të tilla ajo nuk mund të privohet në mënyre të padrejt nga këto produkte. Arsyet janë të thjeshta dhe të qarta se kjo emergjenc nuk ka prekur stabilimentet të mëdha të rritjes intensive të shpendëve. Lidhur me këto stabilimente të mëdha që prodhojnë pula dhe njëkohësisht vezë duhet të jenë nën vëzhgimin e vazhdueshëm dhe raportet për paprekshmërin e tyre nga ky virus duhet të bëjnë të qarta dhe evidente publikut i cili të mos refuzojë produktet të cilat do të dëmtonin në mënyre të dyanshmë të ushqyerit të popullatës por edhe biznesin. Dhe çdo lloj mase apo çdo lloj vlerësimi do te përcillet me eufori do të jetë e gabuar. Niveli i masave duhet të jetë i amplifikuar sepse ështe tjetër gjë në shëndetin publik të kesh të kostatuar një patologji të madhe që ka karakter dhe shpërndarje botrore dhe tjetër gjë është të jesh i rrezikuar nga ajo. Në këtë kuptim të gjitha stafet që punojnë në shkallë republika duke punuar në sinkron dhe mirëkuptim  dhe transparent sigurisht mund ta përballojmë këtë emergjencë si gjithë emergjencat e tjera.

0x323030362d30332d3038 11:21)”