LRI

LRI

” LRI fushatë sensibilizimi kundër SIDA “Të shembim tabutë për të mundur SIDA-n” Lëvizja Rinore për Integrim (LRI) me rastin e ditës Botërore kundër SIDA-s organizoi një fushatë sensibilizimi në Kamëz pranë Universitetit Buqësor. Shumë anëtarë dhe simpatizantë të Lëvizjes Rinore pë Integrim organizuan takime me studentët e Institutit dhe banorët vendas për të sesibilizuar shoqërinë që të mbrohet nga SIDA që është quajtur edhe sëmundja e Shekullit.
 Nën moton ”Të shembim tabutë për të mundur SIDA-n” anëtarët e LRI u përpoqën që këtë aktivitet ta organizonin jo siç janë organizuar deri tani kryesisht në qëndrën e Tiranës dhe të rretheve të tjera të mëdha por në një zonë më periferike ku informacioni për mbrojtjen kundër AIDS është më i pakët.
Kryetarja e LRI-së Erisa Xhixho duke u shprehur për mediat deklaroi se “Lëvizja Rinore për Integrim ka ndërmarrë një inisiativë e cila nuk mbaron sot por do të vazhdojë edhe në të ardhmen duke u bërë pjesë e pandarë e gjithë problemeve që e shoqërojnë dhe e shqetësojnë rininë shqiptare”. Më tej duke bërë një apel për të gjithë të rinjtë që të mbrohen nga kjo sëmundje Xhixho shtoi se “gjithashtu edhe qeveria duhet të jetë më tepër aktive për të zhvilluar të tilla aktivitete sensibilizimi sepse kjo është një e keqe e madhe jo vetëm për të rinjtë por për gjithë njërëzimin”.
0x323030352d31322d3031 21:44)”