Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim të Tiranës Ilir Dashi ne nje takim me tregetare te vegjel e te mesem

Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim të Tiranës Ilir Dashi ne nje takim me tregetare te vegjel e te mesem

Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim të Tiranës Ilir Dashi ne nje takim me tregetare te vegjel e te mesem 0x323030392d30352d3232 FOTO Foto I.Dashi.JPG 17:43)