Kryesia Politike e Partisë së Lirisë zgjedh Sekretar për Organizimin, z.Besmir Hoxha dhe miraton dy anëtarët e rinj të Kryesisë Ekzekutive

Kryesia Politike e Partisë së Lirisë zgjedh Sekretar për Organizimin, z.Besmir Hoxha dhe miraton dy anëtarët e rinj të Kryesisë Ekzekutive

Kryesia Politike e Partisë së Lirisë, me qëllim vënien sa më parë në jetë të 5 prioriteteve për 4 milion shqiptarë plus, zgjodhi në mbledhjen e sotme:

*Z. Besmir Hoxha – Sekretar për Organizimin.*

Në funksion të forcimit të mëtejshëm të strukturave të Partisë së Lirisë, të hapjes dhe zgjerimit të mbështetjes qytetare nga Veriu në Jug në Shqipërisë, Kryesia Politike zgjodhi sot z.Rexhep Ballmi, Sekretar Politik për Qarkun e Shkodrës, si dhe miratoi dy anëtarët e rinj të Kryesisë Ekzekutive:

*Z.Luan Qato (Sekretar Politik për Qarkun e Fierit)*
*Z.Rexhep Ballmi (Sekretar Politik për Qarkun e Shkodrës)*