Kryesia e Partisë së Lirisë zgjodhi z.Ramadan Kondi në detyrën e Sekretarit për Çështjet e Pensioneve dhe z.Adriatik Hoxha në detyrën e Sekretarit për Sportet

Kryesia e Partisë së Lirisë zgjodhi z.Ramadan Kondi në detyrën e Sekretarit për Çështjet e Pensioneve dhe z.Adriatik Hoxha në detyrën e Sekretarit për Sportet

Kryesia e Partisë së Lirisë, me qëllim forcimin e mëtejshëm të strukturave në nivel qendror dhe vendor, të hapjes së pandalshme, zgjerimit të mbështetjes së saj qytetare, si dhe në mbështetje të politikave dhe prioriteteve të saj kryesore zgjodhi sot:

1. Z.Ramadan Kondi në detyrën e Sekretarit për Çështjet e Pensioneve

2. Z.Adriatik Hoxha në detyrën e Sekretarit për Sportet.

Adriatik Hoxha CV

Ramadan Kondi CV