Konference per shtyp e sekretarit te pergjithshem te LSI z. Luan Rama

Konference per shtyp e sekretarit te pergjithshem te LSI z. Luan Rama

Konference per shtyp e sekretarit te pergjithshem te LSI z. Luan Rama

Gjatë konferencës për shtyp Sekretari i Përgjithshëm i LSI-së z. Luana Rama i pyetur nga gazetarët e pranishëm në lidhje me : Se a do të votojë LSI ndryshimet në ligjin për SHISH-in Z. Rama u përgjigj.

 

 

 

Në rendin  e ditës janë përfshirë të gjitha projektligjet e mbetura pezull gjatë këtij 6-mujori përfshirë dhe ligjin për SHISH-in.

 

Shqipëria është anëtare e NATO-s dhe ka përmbushur me sukses detyrimet në çdo drejtim siç deklaroi në vizitën e tij në Shqipëri në 28 prill Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Rasmussen.

 

Bashkëpunimi në fushën e shërbimeve inteligjente dhe në luftën kundër terrorizmit është prioritet madhor i NATO-s dhe i Shqipërisë ndaj dhe çdo ndryshim besoj se do të bëhet në bashkëpunim dhe konsulencë të ngushte më NATO-n sepse në fund të fundit të gjitha këto janë detyrime që rrjedhin nga angazhime madhore që ka marrë Shqipëria.

 LSI do të përkrahë vetëm ndryshimet  e mirë-konsultuara me aleancën.

0x323031302d30372d3139 Luan Rama.jpg 15:12)