Foto nga pjesemarrja e Metes ne Konferencën e organizuar nga Qendra per Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare

Foto nga pjesemarrja e Metes ne Konferencën e organizuar nga Qendra per Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare

Foto nga pjesemarrja e Metes ne Konferencën e organizuar nga Qendra per Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare 0x323030392d30342d3133 FOTO Meta ne Konference ne SHBA.JPG 19:17)