Foto nga pjesemarrja e Metes ne Konferencën e organizuar nga Qendra per Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare