Elez Gjozaj

Elez Gjozaj

Elez Gjozaj 0x303030302d30302d3030 Antaret e Kryesise Ne Disa Gjuhe (Shqip / Anglish / Italisht)~0|Perkon me Rregullat e Microsoft Windows~0|Nderfaqe e Konfigurueshme~0|Ambjent i Optimizuar per Efikasitet~0|Raportim i Personalizuar~0|Menaxhimi i Shume Ndermarrjeve~0|Konfigurim i Hollesishem i Ndermarrjeve~0|Amortizim i personalizuar~0|Kartela e Punonjesve~0|Ambjent fleksibel per rregjistrimin analitik~0|Raportim i Personalizuar~0|Menyra e Personalizuar per Inventarizimin~0|Raporte te detajuara~0|Moduli i veprimeve me Kliente/Furnitore~0|Kartela e Detajuar per Kliente/Furnitore~0|Raporte te detajuara per cdo Klient/Furnitore~0|Krijimi i Arkives Elektronike~0|Menaxhimi i levizjes se dokumentacionit~0|Arkivi i Brendshem dhe i Jashtem~0|Kartela Analitike per secilin punonjes~0|Modifikimi i te dhenave individuale per cdo punonjes~0|Raporte te Personalizuara~0|Krijimi i rregjistrit elektronik te klienteve~0|Rregjistrimi i te gjitha veprimeve me klientet~0|Raportim i detajuar sipas secilit tip veprimi~0| Hly8BhjRiMM Elez Gjozaj Sekretar i pergjithshem i Tiranes per LSI