Deklarate per shtyp nga sekretarja e shanseve te barabarta ne LSI znj. Nora Malaj

Deklarate per shtyp nga sekretarja e shanseve te barabarta ne LSI znj. Nora Malaj

Deklarate per shtyp nga sekretarja e shanseve te barabarta ne LSI znj. Nora Malaj Deklarate për shtyp

Sot është dita ndërkombëtare për parandalimin dhe eliminimin e punës e se fëmijëve . Fatkeqësisht sot në botë mbi 215 milionë djem dhe vajza punojnë ndërsa 115 milionë prej tyre janë të ekspozuar ndaj forcave më të këqija të punës.

Ky realitet i hidhur. I cili është bere tanimë një fenomen global kërkon vëmendjen e te gjithëve ne një dite si kjo për te bere apel dhe për te refktuar ne parandalimin e këtij fenomeni duke përfshire te gjithë shoqërinë qe nga nivelet me te larta te politikberjes deri te individët te cilet luajnë rol te rendesishem ne zhvillimin e shoqërisë.

Lajmi i mirë qe na vjen ne kete dite nga organizata e ILOS rezulton në faktin që tendenca e reduktimit të fenomenit është ruajtur: Sa më e rrezikshme puna dhe sa më vulnerabël fëmijët e përfshirë në të aq më i shpejtë është reduktimi i fenomenit. Gjithsesi vlerësohet se rreth 115 milion fëmijë janë akoma të ekspozuar ndaj punëve të rrezikshme.

Ky fenomen eshte ulur ne radhet e femijeve te grupmoshes 8-15 vjec ne masen 20 per qind po eshte rritur ne grupimin e dyte te femijeve te moshes 15- 18 vjec ne masen 20 per qind 9( nga 52 milion ne 62 milion)

Shqiperia si vend qe po nderton progresin ka bere hapa pozitive ne kete drejtim per te eliminuar dhe parandaluar fenomenin e punesimit te femijeve .

Ndonsese vendi yne sot perballet me problemete e varferise masat e marra nga qeveria ne drejtim te parandalimit dhe realizmit per eliminimin e ketij fenomeni jane te dukshme.

Lsi ne programin dhe planin e saj per veprim fokusin e ketij fenomeni e ka orjentuar drejt forcimin te shkolles rritjes te shkalles se arsimit te shoqerise fuqizimit te arsimit profesional per dhenien e mundesise se ketyre femijeve te integrohen ne shoqeri dhe te aftesohen per te perballuar jeten zhdukejn e analfabetizmit dhe uljen maksimale te braktisjes se shkolles.

Fuqizimi e rolit te familjese si nje prijoritet per zhvillimin e shoqerise.

Shtresat e femijeve qe preken sot nga puna e zeze jane pikerisht shtresat e femijeve rome.

Ne prijoeitet e saj qeverisese arsimi dhe shendeti jane nder me prijoritaret sot.Ne drejtim te rritjes se rolit te arsimit sot ne kuader te planit kombetar per minimizimin e braktisjes zero kam kenaqesi te bej me dije qe sot ne Minmistrine e arsimit rrteth 1235 femije rom te cilet ishin braktises sot u jane kthyer bankave te shkollese duke realizuar rreth 60% te thithjes se ketij konetigjenti ne drejtim te arsimit te tyre duke ulur ndjeshem shkallen e braktises.per here te pare ne ministrine e arsimi jane nderuar statistika te qarta ne drejtim te njhjes dhe te monitorimit te situates.

2. hapja e shkollave profesionale dhe nxitja e kseja shtrese per t’u bere pjese s arsimit profesional nepremjet stimulimit te bursa nga shteti si dhe realiziimi me sukses i klasave integrale per t’i integruar keta femije ne shoqerine shqipare eshte n je tjeter mase konkrete qe ndikon ne parandalimin eketij fenomeni

3. krijimi sivjet i 700 kopsheve ku ndermjete tyre do te kete edhe kopshte per femijet rome qe te ndihmojne ne mesimin e gjuhes shqipe dhe nepara pergatitjen per te hyre ne shkolle eshte mase tjeter qe merret epr parandalimin e ketij fenomeni.

4. kthimi i shkolles ne qender edukimi duke krijuar dhe realizuar shume shpej edhe thithjen e te rrinjve ne dretijm te edukimit sportiv nje tjeter prijoritet i Programit te Lsi per te rinjte eshte nje tjere tregues i veperimeve konkrete qe po bene qeveria ne dretim te parandalimit te ketij fenomeni.

5. natyrisht qe per te luftuar kete fenomen duhet te reduktohet deri ne maksimum varferia. Lsi ka bere pjese te programit te qeveise dhe te realizimit te saj ne qeveri rritjen e minimumit te shtrëesave ne nevoje dhenies se ndihmes konkrete te librave falas ketyre femijeve dhe krijimit te kushteve per te realizuar levizjen e femijeve ne zonat e thella. Aktualisht sot rreth 756 femije kane marre libra falasdhe rreth 356 femijeve ju realizohet transporti falas.

Sigurisht te gjitha keto rezulate nuk jane gjithshka po jane pune konkrete ku tregon vemendjen e qeverise dhe njekohesisht realizimin e nje pjese te programit te Lsi.

Ne emer te Lsi si nje force progresitet ku problemi e femijeve zhvillimit te shoqerise e shikon si nje nga faktoret dhe prijoritete e zhvillimi te politikave sociale ne shoqeri i beje thirrje shoqerise shqipatare te rrisi dhe te forcoje familje si nje nga pikat me te renderishme per parandalimin e ketij fenomeni. Ju beje thirrje te gjithe prinderve qe te mos pranojne te lejojne te shfrytezojne femijet e tyre ju bej thirrje te gjithe organizata qe punoj nje kete drejtim te mbeshtesim nismat qe ka marre qeveria ne drejtim te parandalimit te ketij fenomeni i bej thirrje medja qe te sensibilizo me shume opinioni shoqeror per te krijuar fryme e bashkepunimit per te ulur kete fenomen i bej apel te gjtihe atyre politikaneve qe te krijojme frymen e bashkepunimit per t’u dhene zgjidhjen me te mire femijeve tani.

LSI si pjese e politikberjes dhe qeverisese do te vazhdoj te luaj rol dhe te tregoj kujdes te jashtezakonshem ndaj te gjitha familjeve ne nevoje ndaj te gjithe ketyre shtresa qe margjinalizohen per te rritur standartin e jetese dhe per te ndertuar nje shoqeri me integritet dhe me stansadart jetik.

Ju ftoj ne diten e sotme ne emer te Lsi qe te gjithe te behemi pjese e ketij procesi per te ndihuar femijet pasi ; "Shkolla dhe vetem shkolla dhe nepermjet saj dhe edukimi jane puna e femijeve". 0x323031302d30362d3132 Nora Malaj.jpg 21:49)