Archived Articles

Luan Rama: Meta jo betejë me Drejtësinëbetejë për Drejtësi Më lejoni t’ju falënderoj paraprakisht për disponibilitetin dhe gatishmërinë tuaj dhe ndërkaq në vlerësim të misionit tuaj dhe të gjithë asaj që bëni për të përcjellë pranë opinionit publik të vërteta të pakontestueshme dëshiroj që...

Luan Rama: Meta jo betejë me Drejtësinëbetejë për Drejtësi Më lejoni t’ju falënderoj paraprakisht për disponibilitetin dhe gatishmërinë tuaj dhe ndërkaq në vlerësim të misionit tuaj dhe të gjithë asaj që bëni për të përcjellë pranë opinionit publik të vërteta të pakontestueshme dëshiroj që...

Luan Rama: Meta jo betejë me Drejtësinëbetejë për Drejtësi. Më lejoni t’ju falënderoj paraprakisht për disponibilitetin dhe gatishmërinë tuaj dhe ndërkaq në vlerësim të misionit tuaj dhe të gjithë asaj që bëni për të përcjellë pranë opinionit publik të vërteta të pakontestueshme dëshiroj që...

Luan Rama: Meta jo betejë me Drejtësinëbetejë për Drejtësi. Më lejoni t’ju falënderoj paraprakisht për disponibilitetin dhe gatishmërinë tuaj dhe ndërkaq në vlerësim të misionit tuaj dhe të gjithë asaj që bëni për të përcjellë pranë opinionit publik të vërteta të pakontestueshme dëshiroj që...