Archived Articles

LSI organizon tryezë me specialistë të Bujqësisë dhe Ushqimit për buxhetin e sektorit të bujqësisë për vitin 2006 Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) ka zhvilluar një tryezë të rrumbullakët me specialistë dhe profesionistë të fushës së Bujqësisë dhe Ushqimit për të diskutuar mbi problemet...

LSI organizon tryezë me partnerë socialë dhe përfaqësues të shoqërisë civile për diskutimin e p/buxhetit 2006 për pagat dhe pensionet Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) organizoi sot një tryezë të rrumbullakët për të diskutuar me partnerët socialë dhe përfaqësuesit e sindikatave dhe të shoqërisë...

LSI prezanton Projektligjin për Nxitjen e Investimeve Private në Sektorin Elektroenergjetik Së bashku me Kryetarin e LSI në paraqitjen e projektligjit edhe Prof.Farudin Hoxha dhe inxh.Xhevair Ngjeçari   Lëvizja Socialiste për Integrim ka hartuar një projektligj për nxitjen e Investimeve Private në Sektorin Elektroenergjetik të...

Projektligji për Nxitjen e Investimeve Private në Sektorin Elektroenergjetik PER NXITJEN E INVESTIMEVE PRIVATE NE SEKTORIN                         ELEKTROENERGJITIK Ne mbeshtetje te n.____te Kushtetutes me propozim te nje grupi deputetesh          KUVENDI   I REPUBLIKES SE SHQIPERISE           VENDOSI:            KREU I                       DISPOZITA TE PERGJITHSHME  Neni...

AMENDAMENTET NE BUXHET Ne buxhet do kerkojme rritjen e te ardhurave minimalisht me 7 miliard leke dhe rrjedhimisht rritjen e shpenzimeve po me kete shifer.  Keto te ardhura te shkojme vetem per shtresat nen nevoje si psh 540000 pensionist110000 te tjere qe varen nga pensionistet23000...

LSI takim me strukturat në Lezhë Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) zhvilloi sot një takim të zgjeruar me strukturat drejtuese të saj në qarkun e Lezhës. Në këtë takim përveç drejtuesve vendorë të degës së LSI merrnin pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i LSI-së...